KVKK

INGOSA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

INGOSA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI:

INGOSA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ (“INGOSA”) tarafından mahremiyet ve gizliliğin korunması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na sürekli uyumluluğun sağlanması için azami özen gösterilmektedir.

INGOSA, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması adına KVKK’nın öngördüğü temel ilkeleri benimsemekte ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasının Kapsamı

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası aşağıda yer alan konulara ilişkin ilgili kişilerin bilgilerine sunmaktadır;

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Üretken yapay zeka (generative ai) ile diyalog bazlı yapay zekanın (conversational ai) birleşimi olan INGOSA, markaların dijital reklam kampanyalarına yönelik olarak çözümler sağlar. Marka temsilcisinin, Ingosa platformu üzerinden amacına ve hedef kitlesine uygun metinler ile oluşturduğu reklam bannerlarını, saniyeler içerisinde hazırlamasını sağlar. Kişisel verileri INGOSA web sitesinde yer alan bilgi formları, ürün paneli ve çerezler vasıtasıyla KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Kategorileri

 Müşteriler

 Websitesi Ziyaretçileri

 

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Müşteri  Kişisel Verileri

Web Sitesi Ziyaretçileri

 

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

INGOSA, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

INGOSA, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. INGOSA kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve şifreleme gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

INGOSA işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

INGOSA ’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, INGOSA tarafından işletilen platformlara veya INGOSA sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, INGOSA bu durumu derhal ilgili kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

 

INGOSA kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi üzerinden toplanan kişisel veriler profilleme yapılması ve ilgili kişilerin beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde maskelenmiş kişisel veriler kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Aşağıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ile KVKK için gerekli her türlü teknik ve idari önlemin alınması için gerekli önlemler alınmaktadır. Gizlilik politikası bağlantılarını kullanarak veri işleyenlere ilişkin daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Aşağıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Bakiyem

INGOSA web sitesi için ödeme altyapısı hizmeti alınmaktadır. Bakiyem sunucuları yurt içinde barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Cloudflare

INGOSA web sitesi için Cloudflare SSL sertifikası ve güvenlik hizmetleri alınmaktadır. Cloudflare sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Go Daddy

INGOSA web sitesinin barındırıldığı sunucular bulut hizmet sağlayıcı Go Daddy tarafından yurt dışında barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Google Cloud Platform

INGOSA, bulut bilişim altyapısı ve eposta sunucuaları ve iş birliği sistemi araçları için Google hizmetlerini kullanmaktadır. Google sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Google Tag Manager

INGOSA, conversational ads ürününün Google Analytics entegrasyonlarının yapılması için gerekli olan tüm etiket ve kodların yönetilmesi için Google Tag Manager kullanmaktadır. Google Tag Manager sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Google Analytics

Web sitemiz için site performans ve analiz teknolojisi ve yeniden pazarlama  hizmetleri alınmaktadır. Google Analytics sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır. Kişisel verileriniz doğrudan aktarılmamakta olup  maskeleme yöntemleri kullanılarak paylaşılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Google Dialogflow

INGOSA,  doğal dil işleme için uygulama programlama arayüzü platformu olan Google Dialogflow kullanmaktadır. Google Dialogflow sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Integromat

INGOSA, kullanmakta olduğu farklı uygulamaların entegre olarak çalışması için Integromat kullanmaktadır. Integromat sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Salesforce Heroku Cloud Service

INGOSA platformunun sunucularının barındırılması için bulut hizmeti alınmaktadır. Salesforce Heroku sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

DigitalOcean

INGOSA platformunun sunucularının barındırılması için bulut hizmeti alınmaktadır. DigitalOcean sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Mailchimp

INGOSA, pazarlama otomasyonu ve pazarlama e-posta gönderme hizmetleri için  Mailchimp kullanmaktadır. Mailchimp sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır.  Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hubspot

INGOSA, pazarlama ve satış faaliyetlerini güçlendirme, analiz etme ve raporlama hizmetleri için Hubspot kullanmaktadır. Hubspot sunucuları Amerika Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hotjar

Elektonik ticaret sitemiz için uygulama içi kullanımların ölçülmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. HotJar sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Natro
INGOSA platformunun sunucularının Türkiye'de barındırılması için bulut hizmeti alınmaktadır. Natro sunucuları yurt içinde barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

OpenAI
INGOSA platformunun üretken yapay diyaloglarının oluşturulması için bulut hizmeti alınmaktadır. OpenAI sunucuları yurt dışında barındırılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

INGOSA işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

 

Üyelik kayıtları: 10 yıl

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar: 10 yıl

Çerezler: En fazla 3 yıl

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri: 2 yıl

Özgeçmişler: 1 yıl

Müşteri Şirketlere ilişkin kişisel veriler: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

Müşteri Conversational Ads Kişisel Bilgiler:Hizmet sunumu sırasında elde edilen kişisel veriler sadece hizmetin sunulması için zorunlu olan süre boyunca saklamaktadır.

İlgili Kişi Hakları

 

INGOSA tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; INGOSA websitesinde yer alan “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Şartları

 

INGOSA, web sitesi ve Platform aracılığıyla işlediği kişisel verileri, ilgili kanunların öngördüğü süreler ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza etmektedir. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

INGOSA tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. INGOSA bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve sınırlandırmaları ve veri tabanlarında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

INGOSA tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilmesi durumunda bile kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

INGOSA, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni versiyon Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için ilgili kişilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.